AĞRI DEFTERDARLIĞI’NDAN DUYURU

Yeni Coronavirüs salgını sebebiyle Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler sonucu hem vatandaşlarımız hem de personelimiz açısından akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için yeni bir duyuru yapılıncaya kadar vezne aracılığıyla yapılacak tahsilatın mümkün olduğu ölçüde banka aracılığıyla muhasebe birimlerinin tahsilat hesabına yapılması ve veznede yapılacak ödemelerin ilgililerin banka hesaplarına aktarma yapılmak suretiyle gerçekleştirilmesinin uygun olacağına karar verilmiştir.

Bu çerçevede vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamasını teminen Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün TR4600010001150000100005161 nolu hesabına yatırılmasını ve aşağıdaki hususlara dikkat edilmesini;

1.) Geçici ve Kesin Teminatlarda açıklama bölümüne kurum ve ihale numarası TC. veya Vergi no yazılmalı,

2.) Kişi Borcu. Açıklama bölümüne TC. ve kişi borcu olduğu belirtilmeli,

3.) Diğer ödemeler için açıklama bölümüne TC. VKn. Ne için yatırıldığı  (fazla ödenen ek ders vb.) belirtilmeli,

4.) Yatırılan tutarların teyidi ile  ilgili Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 0 472 215 22 15 nolu telefondan bilgi alınabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.       

Mehmet TURAL / Ağrı Defterdarı