Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan TAŞDEMİR’in Ağrı’daki Yüksek Doğalgaz önergesi

Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan TAŞDEMİR; Ağrı’daki Yüksek Doğalgaz fiyatlarını meclis gündemine taşıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına verdiğimiz önerge.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih DÖNMEZ tarafından Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzüğün 96’ncı ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dirayet Dilan TAŞDEMİR

Ağrı Milletvekili

1 Ocak 2020 itibariyle EPDK tarafından doğalgaz birim fiyatları belirlenmiştir. İlimiz Ağrı’nın içerisinde olduğu belli başlı illere AKSA Doğalgaz hizmet verdiği illerde yeni fiyat birimlerini açıklamıştır. EPDK ve AKSA Doğalgazın illere göre belirlediği ortalama 300.001 ile 1.000.000 arası metreküp fiyatları kısaca şu şeklidedir.

Afyon: 1.806541,

Ağrı: 2.259726

Balıkesir: 1.716166

Bilecik: 1.696828

Çanakkale:1.702351

Çukurova:1.946231

Düzce: 1.670362

Elazığ: 1.761208

Bayburt: 1.824954

Malatya: 1.688383

Giresun: 1.823876

Batman: 1.733070

Sivas: 1.729085

Urfa: 1.765852

Tokat/Amasya: 1.713994

Van: 1.771177

Trabzon: 1.824731

Birim fiyatlarından da anlaşılacağı üzere firmanın hizmet verdiği iller arasında doğalgaz birim fiyatının en yüksek olduğu il Türkiye’nin en yoksul illerinden biri olan Ağrı’dır. TUİK’in yaptığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nda her yıl istisnasız bir şekilde son sıralarda yer alan Ağrı’nın en pahalı doğalgazı kullanmak zorunda bırakılması vatandaşların ödeyemeyeceği faturalar, dolayısıyla doğru düzgün doğalgaz kullanamayacağı anlamına gelmektedir.

Yıllardır doğalgaz hizmeti bekleyen Ağrı halkı ilk defa bu sene kısmı şekilde doğalgaz kullanımına erişmişken yüksek fiyatlardan dolayı kullanamamakta, kömür ve hatta tezek kullanımına geri dönmek zorunda kalmıştır.

Bu bağlamda;

1- EPDK tarafından Türkiye’nin en yoksul illerinden biri olan Ağrı’ya en yüksek doğalgaz birim fiyatının belirlenmesinin gerekçesi nedir?

2- Boru hattının döşenmesi gibi gerekçelerle yüksek tutulan bu birim fiyatını Ağrı halkının ödeyemeyeceği göz önünde bulundurulmuş mudur?

3- İllere göre doğalgaz birim fiyatları belirlenirken o ilin gelir seviyesi ve işsizlik durumu göz önünde bulundurulmakta mıdır?

4- Ağrı halkının en pahalı doğalgazı kullanmak zorunda kalmasından doğan mağduriyeti bir an önce gidermeye dönük bir girişimiz olacak mıdır?