İLÇE MÜFTÜMÜZ OKUL PANSİYONLARINI ZİYARET ETMEYE DEVAM EDİYOR

İlçe Müftümüz Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonunu Ziyaret Etti.

                Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı, medeniyet perspektifine sahip bir şekilde yetişmelerine katkı sunmak ve manevi danışmanlık kapsamında çalışmalar yürütmek Başkanlığımızın önemli bir hizmet alanını oluşturmaktadır.

                Bu sebeple, gençlik çalışmalarına ivme kazandırmak, her bir din görevlimizin en az 10 gence ulaşmasını ve rehberlik etmesini sağlamak üzere "Gençliğe Değer" isimli projenin Başkanlığımızca aktif bir şekilde yürütülmektedir. İlçemizde de "Gençliğe Değer Projesi" kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol ile erkek ve kız öğrenci pansiyonlarında kalan öğrencilerimize manevi danışmanlık yapmak üzere her bir pansiyona iki din görevlisi görevlendirilmiş ve haftada bir gün bu görevlilerimiz görevlendirildikleri pansiyonlarda kalan öğrencilere manevi danışmanlık yapmaktadırlar.

                İlçe Müftümüz Adem ÖZDEMİR, bu pansiyonlarımızdan biri olan Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonunda kalan öğrencilerimizi ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Yatsı Namazının cemaatle kılınmasının ardından İlçe Müftümüz gençlere İmam Hatip vizyon ve misyonunun öneminden bahsetti.

                İlçe Müftümüz Sayın Adem Özdemir sözlerine şöyle devam etti: "Cenabı Hak, ilk inen ayetlerde Hz. Peygamber ve onun şahsında tüm Müslümanlara okumayı emretmiş, onları kalemle yazmaya ve ilimde gelişip yetkinleşmeye teşvik etmiştir: “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı “alak” tan yarattı. Oku! Senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.”(Alak Suresi 1-5) mealindeki ilk vahyin “oku” emriyle başlaması ve bu emrin beş kısa ayet içinde iki defa tekrar edilmesi, okumanın ve ilmin dinde ve insan hayatında ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Yine Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de: “De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”, “Allah’a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.”

                İlçe Müftümüz Adem Özdemir 2019 yılının şu son günleri içinde Cenab-ı Hakk'ın “Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin gerçekten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız” (Mü’minûn, 23/115.) ayetini tefekkür etmemiz gerektiğini bu dünya hayatının ahiretin tarlası olduğunu bu tarlaya ne ekersek ahirette onu biçeceğimizi ifade etti. İlçe Müftümüz, Sevgili Peygamberimizin "İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş zaman." (Buhârî, Rikâk, 1)buyurduğunu bu bağlamda boş vakitlerimizin israf edilmemesi, ilme adanması gerektiğini ifade ettiler.

İlçe Müftümüz öğrencilere derslerine çalışmanın yanında Rabbimize karşı görev ve sorumluluklarımızı da ihmal etmemiz gerektiğini bu bağlamda namazın çok önemli olduğunu beyan ettiler. Yüce Raabbimizin “(Ey Peygamberim!) Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı doğru kıl. Çünkü namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir” (Ankebut: 29/45) ayeti ışığında ve Sevgili Peygamberimizin “Allah, beş vakit namazı (kullarına) farz kılmıştır. Kim abdesti güzelce alır, beş vakit namazı vaktinde kılar, rükûunu, secdesini ve huşûunu tam yaparsa bu kimseye Allah’ın onu bağışlayacağı (ve cennete koyacağına) dair ahdi (sözü) vardır. Namazlarını kılmayan kimseye ise Allah’ın bir sözü yoktur. Dilerse onu bağışlar (ve cennetine koyar), dilerse ona azap eder.” (Ebû Dâvûd, Salat, 9. I, 295-296) hadisi şerifi ışığında namaz ibadetinin öneminden de bahsetti.

                Ziyaretin sonunda İlçe Müftümüz Sayın Adem Özdemir Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencilerine akabinde programı organize eden Hz. Ömer Camii İmam Hatibi Suat Eren ve Uluyol Camii İmam Hatibi Adem Uzunlar'a teşekkür etti.