Erhan BAYDAR


SORUNLAR VE YAPILMASI GEREKENLER..

-Ağrı Dağı’nın yeniden tırmanışa açılması bölgemizi nasıl heyecanlandırdı ise Gürbulak Sınır Kapısında “GÜNÜBİRLİK” diye adlandırdığımız ticarette de esnafa kalıcı kolaylık sağlanması can suyu olacaktır-


Doğubayazıt ağırlıklı olarak Turizm ve Sınır Ticareti ile iştigal eden, yatırım ve planlamasını buna göre yapan bir ilçe..

Bir yılı aşkın zamandır Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) Tüm dünyada sıkıntılı günler yaşanmasına neden oldu.

Doğal olarak bu sıkıntılardan ilçemiz Doğubayazıt’ta bir hayli etkilenmiş oldu.

Zaman zaman sorunlarımızı birçok başlıkta dile getiririz.

Ama ilçemizde Turizm ve Sınır Ticaretinde durgunluk, esnafın zor günler yaşamasına neden olmaktadır.

Sınır Ticareti bölge ve ilçemiz ekonomisi için çok önemlidir. Zaman zaman meydana gelen aksaklıklar esnafa sıkıntılar yaşatmaktadır. Bu sıkıntıların en aza indirilmesi için genelde ve yerelde çalışmalar yapılmalıdır.

Geçtiğimiz ay Ağrı Dağı’nın yeniden tırmanışa açılması bölgemizi nasıl heyecanlandırdı ise Sınır Ticaretinde ve özellikle Gürbulak Sınır Kapısında “GÜNÜBİRLİK” diye adlandırdığımız ticarette de esnafa kalıcı kolaylık sağlanması can suyu olacaktır.

İkincisi; Ağrı’nın genel olarak sosyal, ekonomik ve kültürel ağırlıklı sorunları var.

Genel yatırımlar yanında önemli sorunlara mahallinde lokal çözümler bulunabilir. Bu da Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının ortak çözümler üretmesi ile mümkün olabilir.

Ağrı’da güzel bir koordinasyon ve irade sergilenmesi halinde, mahalli yatırımlar dev yatırımlara dönüşebilir.

Buna birkaç örnek verecek olursak;

Ağrı dağı, İshak paşa Sarayı, Meteor çukuru, Nuh’un Gemisi, Buz mağaraları, Balık Gölü, Diyadin’de kaplıcalar, Eleşkirt’te kayak tesisleri ve Ağrı’nın diğer her ilçesinde, her köşesinde tarih, kültür ve turizm kokan bu değerler, mahalli çaba ile genel yatırım projelerine dahil edilebilir, Turizm verimli hale getirilebilir.

Mahalli idarelerin çok büyük sıkıntılarından biri il ve ilçelerde asfalt yapacak tesislerin yok denecek kadar az olmasıdır. Bu konuda ilçe belediyeleri ve özel idarenin ortaklaşa çalışması ve özel sektörün bu konudaki alt yapı yatırımı da değerlendirilerek asfalt tesisleri kurulabilir.

Bölgenin en büyük tesislerinden biri olan Doğubayazıt Arkoz Çimento fabrikası değerlendirilebilir ise Alt yapı çalışmalarında çok büyük fırsattır.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ve DSİ gibi yatırımcı kuruluşların bütün illerde uyguladığı “mahalli idarelere destek olma” geleneği mümkün olduğunca Doğubayazıt’ta da işletilebilir, yatırım programlarında olmasa bile “yağmasan bile gürle” misali bazı küçük problemlere yardımcı olunabilir.

Doğubayazıt’ta işsizlik, çözüm bekleyen önemli sorunlardan biri.. Yeni istihdam alanları yaratmak için Tarım, hayvancılık ve arıcılık desteklenir, sulama suyu projeleri hayata geçirilebilir ise ekonomiye ve işsizliğe büyük katkı sağlanmış olur.

Netice olarak, sorunlar bitmez ama Bu sorunlar aşılmaz değil. Örneklediğimiz birkaç sorunla, koordinasyon içinde çalışılması halinde verimli olunabileceğini ifadeye çalıştık.

Aslında sorunların tespit ve talebinde Sivil Toplum Kuruluşlarına da büyük görevler düştüğünü unutmamak gerekir.

O bakımdan ilçemizdeki Sivil Toplum Kuruluşlarının da sorunları tespit ve talepte aktif çalışması faydalı hizmetlere vesile olacaktır.

-Erhan BAYDAR-